Hệ thống ống gấp nếp-Corrugated Piping Systems

 

ĐẶC ĐIỂM: 

• Sản phẩm  có phạm vi đường kính từ 100 mm đến 1000mm  

• Cấu trúc hai lớp gia tăng độ cứng của ống. Với kết cấu khung đặc biệt, ống có khả năng chống chịu tốt .

•  Bề mặt bên trong của ống nhẵn ngăn chặn đóng cặn đồng thời cung cấp công suất thủy lực vượt trội.

•  Sử dụng trong hệ thống thoát nước ngầm hoặc các khu vực vận chuyển với lưu lượng lớn.

•  Chịu được sự thay đổi của nhiệt độ, hóa chất và các chất lỏng có tính axit.

•  Linh hoạt,  lắp đặt dễ dàng

• Khả năng chống chịu cao, không  gây rò rỉ,ăn mòn.

ỨNG DỤNG:

Hệ thống thoát nước

  • Tất cả các hệ thống nước xả ngầm hoặc trên mặt đất
  • Hệ thống thoát nước thải công nghiệp
  • Hệ thống nước thải sinh hoạt
  • Đường vận chuyển nước ngầm
  • Hệ thống truyền dẫn nước không chịu áp
  • Hệ thống xả nước , nước mưa.

Hệ thống khí thải

  • Vận chuyển khí thải công nghiệp

Vận chuyển hóa chất

  •  Hóa chất công nghiệp

Hệ thống quản lí nước mưa

  •  Sử dụng cho các mục đích như ngăn , giữ hoặc lọc nước mưa

 

 

 

 

Top